A weboldalon található információk csak általános tájékoztatásra szolgálnak. Az információkat a Thermowatt bocsátja rendelkezésre, és bár igyekszünk az információkat naprakészen és helyesen tartani, nem vállalunk semmilyen kifejezett vagy hallgatólagos garanciát a weboldal teljességére, pontosságára, megbízhatóságára, alkalmasságára vagy elérhetőségére vonatkozóan, illetve a weboldalon található információk, termékek, szolgáltatások vagy kapcsolódó grafikák bármilyen célú felhasználhatóságára vonatkozóan. Az ilyen információkra való bármilyen támaszkodás – beleértve, de nem kizárólagosan bármilyen üzleti és/vagy befektetési és/vagy vásárlási döntést – ezért szigorúan az Ön saját felelősségére történik. Translated with www.DeepL.com/Translator (free version)

Semmilyen esetben nem vállalunk felelősséget semmilyen veszteségért vagy kárért, amely a jelen weboldal használatából ered, vagy azzal összefüggésben keletkezik.

Ez a weboldal linkeket tartalmaz más, a Thermowatt által nem ellenőrzött weboldalakra. Ezen oldalak tartalmára és elérhetőségére nincs befolyásunk. A linkek feltüntetése nem feltétlenül jelent ajánlást, és nem jelenti az ott kifejtett nézetek támogatását.